Vloerverwarming en houten vloeren

Fairwood eiken en andere houten vloerenHouten vloer
houten vloerenHouten vloeren in houtloodsen en showroom

Kan een houten vloer op vloerverwarming ?

Eiken en andere houten vloerenDiverse houtsoorten houten vloeren

Vloerverwarming kan dit op alle houtsoorten ?


Fairwood b.v. - Stephensonstraat 23 - 4004 JA Tiel - 0031(0)344-640035 - info@fairwood.nl
Ma-Vrij: 8.30-17.00 -- Za: 10.00-16.00 -- Zo: Gesloten

Zoeken in site:


» » Vloerverwarming en houten vloer

zwevend leggen van houten vloer

Vloerverwarming en houten vloer
Houten vloeren op vloerverwarmingvloerverwarming als warmte bronKan een houten vloer op vloerverwarming ?


Antwoord: ja, mits.....

....mits......er aan bepaalde regels wordt voldaan.Regels voor houten vloeren op vloerverwarmingssytemen :


 • Regels voor het hout en de houten vloer


 • Regels voor de vloerverwarming


 • Regels voor de legger van de houten vloer op vloerverwarming


 • Regels voor de afwerking van de houten vloer op vloerverwarming


 • Regels voor de bewoner/gebruiker van de houten vloer op vloerverwarming.


vloerverwarming kan prima onder vloerdelen van houtBASIS REGEL 1: Hout werkt bij temperatuur/vocht verandering


Hout werkt bij veranderingen warmte en vocht. Kortom om werking van hout in toom te houden moet er slechts een geleidelijke verandering in warmte en temperatuur zijn..


vloerverwarming onder parketBASIS REGEL 2: Hout is geen goede geleider van warmte


Hout is een langzame geleider van warmte.

Wel geeft hout al deze warmte met vertraging af.

Kortom geen extra stookkosten, maar wel verlies in flexibiliteit stookgedrag t.o.v. verwarming door de lucht.


houten vloeren en cvRegels voor het hout en de houten vloer


 • Vochtpercentage van het hout bij het leggen moet bij een massieve houten tussen 10-12% Houtvochtigheid zijn en bij tapis/bourgogne tussen de 8-10% Houtvochtigheid.


  Echte oude houten vloeren kunnen dus niet zondermeer op vloerverwarming worden gelegd.Een natuurgedroogde houten vloer wordt niet droger dan ca. 16% houtvochtigheid.


 • Bij voorkeur geen zeer vocht/droogte gevoelige houtsoorten gebruiken. Zo moet er worden opgepast bij bepaalde tropische houtsoorten.

  Deze zijn een ander klimaatgewend dan een door vloerverwarming verwarmde woning.


vloerverwarming door profs aan laten leggenRegels voor de vloerverwarming onder een houten vloer


 • De vloerverwarming moet van de nieuwste generatie zijn.


 • De vloerverwarming moet op voldoende diepte liggen.


 • Bij nieuw aangelegde dekvloeren met vloerverwarming, dient voordat de houten vloer kan worden gelegd het zogenaamde vloerverwarmingsprotocol te zijn gevolgd.


 • De vloerverwarming moet zo ingesteld zijn dat de temperatuur slechts geleidelijk kan worden verhoogd / verlaagd.


 • De temperatuur in de vloerverwarming mag slechts tot een beperkte hoogte worden verwarmd.

 •  

Vloerverwarmingsprotocol

 • Gun de zandcemente dekvloer na stort per centimeter dikte een week natuurlijke droogtijd, dit om krimpscheuren ten gevolge van een te snelle droging te voorkomen

 • Vervolgens het vloerverwarmingssysteem in werking stellen en de temperatuur per dag 5 graden opvoeren tot de maximale capaciteit van het systeem is bereikt.

 • Laat de vloerverwarming vervolgens veertien dagen op volle capaciteit draaien.

 • Als gevolg hiervan zal de vloer totaal droog worden; doet men dit niet dan is -zelfs bij een relatief laag vochtpercentage- schade mogelijk als gevolg van een verhoogd damptransport.

 • Breng de temperatuur middels de thermostaat vijf graden per dag naar beneden tot nul en laat de vloer afkoelen.

 • Hierna kan de vloer-indien nodig worden voorgestreken en ge�galiseerd.

 • Let op dat het vochtpercentage van de ondergrond goed is: zand-cement maximaal 1.5% en anhydriet maximaal 0.3%.

 • Plakfriezen (eiken mozaiek)en daarna parket verlijmen.

 • Na het aanbrengen van de parketvloer (incl. afwerking) kan dan de verwarmingsinstallatie weer worden ingeschakeld en kan de temperatuur langzaam (5 graden per dag) worden opgevoerd tot een kamertemperatuur van 20 graden Celsius.


vloerverwarming en houten vloerRegels voor de legger van de houten vloer op vloerverwarmingssysteem


 • De legger dient er zeker van te zijn dat het algemeen erkende vloerverwarmingsprotocol voor houten vloeren daadwerkelijk is uitgevoerd.
 • Het lijmen van vloerplanken op vloerverwarming moet door een vakman worden gedaan

ongeveer 70% van onze vloeren op vloerverwarmingRegels voor de bewoner/gebruiker van de houten vloer


 • De vloerverwarming moet op een zo constant mogelijke temperatuur te worden gehouden.


 • Slechts geleidelijke temperatuursveranderingen zijn mogelijk. Indien u dit nalaat zal de houten vloer kunnen gaan scheuren of loskomen.

  Om achteraf te kunnen controleren of u de floor-heating niet te heet heeft opgestookt worden er zogenaamde "verklikkers" geplakt op de dekvloer.

  Bij te grote verhitting verkleuren deze stickers blijvend.

   De parketlegger kan daarmee aantonen dat de gebruiker niet aan de voorschriften heeft voldaan.

  Garantiebepalingen komen dan vanzelfsprekend te vervallen.


 • Geen dagstand-nachtstand thermostaat.


 • Geen mechanische ventilatie


 • Het beste voor een houten vloer is om het vloerverwarmingssysteem in het najaar aan te zetten en in het voorjaar pas weer uit.


 • Geen kleden op de vloer.


 • Relatieve luchtvochtigheid houden tussen 50-70%
  (niet alleen goed voor de houten vloer, ook goed voor uw gezondheid).

   

  U kunt de relatieve luchtvochtigheid -m.n. in winterse perioden- op peil houden d.m.v luchtbevochteraars voor houten vloeren op vloerverwarming.

  Het meten van de relatieve luchtvochtigheid doet u d.m.v. een hygrometer.

   

kruipruimtes Vloerverwarming en te lage relatieve luchtvochtigheid

U kunt zich voorstellen, dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt, hiervan is sprake bij het gebruik van floor-heating.

Luchtvocht moet dus in theorie worden toegevoegd om het evenwicht te behouden, waardoor geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan.

Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger met voldoende (over) capaciteit te regelen.

Motto: meten is weten!

Wacht niet tot het te laat is!

 


houten vloeren op vloerverwarmingssysteemWelk soort vloerverwarmingssysteem verdient de voorkeur?


Grofweg worden 2 soorten vloerverwarmingssystemen onderscheiden.


 •  Hoofdverwarming


 •  Bijverwarmingvloerverwarming als bijverwarming

 

Een andere onderverdeling is het onderscheid in:

a. warmwatersystemen

b. elektrische systemen.


De warmwatersystemen worden zowel ingezet als hoofdverwarming als bijverwarming.

 

De elektrische systemen vrijwel altijd als bijverwarming, meestal in combinatie met radiatoren.


houten vloer op vloerverwarmingssysteemVloerverwarming als bijverwarming


Vloerverwarmingssystemen als bijverwarming is feitelijk ideaal voor houten vloeren.

 

De schommelingen in de temperatuur zijn veel geringer en het hout krijgt niet te grote klappen te verwerken.

Bovendien komt de warmte niet alleen van onderen zoals bij een vloerverwarmingssysteem als hoofdverwarming.

De warmte komt uit allerlei richtingen.

 

Daarom is dit zelfs te prefereren boven een systeem met alleen radiatoren.

 

In nieuwbouwhuizen liggen de leidingen vaak zo ondiep dat de ene plank veel warmer wordt dan de andere, waardoor er een risico op werking van het hout ontstaat.

 

Bij een geleidelijke verdeling van de temperatuur bijvoorbeeld bij "vloerverwarmingssysteem als bijverwarming",vermijdt men dit risico.

 

Geleidelijke verandering is altijd het sleutelwoord bij een natuurproduct als hout.

 


vloerverwarming en eiken vloerenNatte en droge systemen bij vloerverwarming


De zogenaamde warmwatersystemen, die als hoofd- en als bijverwarming worden ingezet, kunnen worden onderverdeeld in 2 systemen:


 • Natte systemen

 •  Droogbouwsystemen


Bij "natte systemen" liggen de waterleidingen op de betonnen constructievloer en zijn ingegoten in de afwerkvloer.

 

Bij "droogbouwsystemen" liggen de leidingen in een voorgevormde plaat van "piepschuim".

kan een eiken vloer op vloerverwarming ?

 

Drogesystemen krijgen steeds vaker de voorkeur boven nattesystemen.

 

 • Drogesystemen hebben een hoger rendement.

 • De "chape" laag waarin de buizen liggen bij nattesystemen,
  is een relatief slechte geleider, waardoor de warmtespreiding niet optimaal is.

 • De "chape" massa tussen de verwarmingselementen en de te
  verwarmen vloer bij nattesystemen is dikker. Hierdoor wordt de opwarmtijd langer.

 • De droogtijd om het laatste restvocht uit de "chape" te verwijderen,
  voordat men de vloer gaat leggen is aanzienlijk langer. Dit kan onnodige vertraging opleveren.

 • De opbouwhoogte van een droogsysteem is aanmerkelijk lager.
  Vooral bij renovatie van een woning is de ruimte van 10 cm of meer niet altijd aanwezig.

 • De massa tussen de verwarmingselementen en de vloer is erg dun bij drogesystemen.

 • Bovendien wordt hiervoor meestal een zeer goed geleidend materiaal als bijvoorbeeld aluminium gebruikt.


onerechte angst voor vloerverwarmingssystemen en houtVerlies ik met een houten vloer niet teveel warmte rendement ?


Bovengenoemde vraag komt bij elk gesprek over de verwarming van de ruimte ter sprake.

Vormt de houten vloer, dankzij de thermische isolatiewaarde van hout geen buffer tussen de ruimte en de vrijgegeven warmte die van onderaan komt?

Allereerst moet worden opgemerkt dat bij alle vloerverwarmingssystemen een isolatie naar onder toe wordt aangebracht.

 

M.a.w. de warmte vloeit dus niet weg.

Er gaat geen warmte verloren.

Daarnaast zorgen de meeste (droge)vloerverwarmingssystemen voor een uitstekende en gelijkmatige warmtespreiding.

 

Dit door de eerder genoemde geleidende laag.

 

T.a.v. de isolatiewaarde van hout het volgende: bij een massieve houten vloer op floor-heating kan men inderdaad vaststellen dat de vloer iets trager opwarmt.

 

Het hout vervult namelijk zijn isolatiefunctie.

Dit houdt tevens in dat het hout de warmte langer vasthoudt en langzamer afgeeft.

 

Anders gezegd: de energie die nodig is om de opwarmtijd te overbruggen wordt naderhand teruggewonnen doordat het systeem sneller kan worden uitgeschakeld, terwijl de vloer nog steeds warmte afgeeft.

 

Conclusie: er gaat geen warmte verloren, alleen duurt het langer voordat de houten vloer warmte afgeeft. U bent bij het stoken minder flexibel en zult langzamere veranderingen moeten accepteren. 


voordelen en nadelen van vloerverwarmingMassieve houten vloeren of lamelparket ?


U kunt zowel massieve houten vloeren als lamelparket op vloerverwarming leggen.

 

Het staat of valt namelijk - zoals u heeft gelezen- met geleidelijkheid.

Alhoewel multiplex net als hout eveneens geen goede geleider is van warmte wordt er bij floor-heating toch vaak gekozen voor lamelparket.

 

Hiervoor zijn 2 redenen aan te voeren:


 • Lamelparket is dunner; de warmte moet slechts door 16 mm. i.p.v. de

  20 mm. van massieve houten vloeren


 • Lamelparket is vlakker, waardoor multiplanken soms rechtstreeks kunnen worden gelijmd op de zand-cemente dekvloer.

  Wanneer er een ondervloer/tussenvloer moet worden gelegd zal er bij vloerverwarming worden gekozen voor eiken mozaiek. (overeenkomstige werking als houten vloer)

  Eiken mozaiekparket is 8 mm. dik.

  Een massieve houten vloer met een tussenvloer (eiken mozaiek) komt dan op 28 mm. (20 mm. + 8 mm.).

  Een rechtstreeks verlijmde lamelparket houten vloer bedraagt daarentegen slechts 11mm - 16 mm.


4 soorten lamelparket als planken vloer bij FairwoodAlhoewel de massieve vloer ook al de warmte van het vloerverwarmingssysteem afgeeft, zal dit wel met een aanzienlijk langere doorgeeftijd zijn.

De warmte moet dan immers door 12 mm. extra "hout".

Kortom bij massieve vloerdelen moet de temperatuur constant worden gehouden en kan er minder worden "gespeeld" met de warmte

Vraag aan Fairwood:

houten vloeren vraag

Vloer, Tafel of Kast op Social media

Fairwood 20 jaar:

1 September 2017 
20 jaar boom planten

Ter gelegenheid van het 40 jarige bestaan van de houthandel en het 20 jarig bestaan van Fairwood, heeft onze eerste generatie een eik geplant.

Wij als tweede en derde generatie, doen ons uiterste best u met dezelfde passie en vakkennis ook de komende 20 jaar te blijven ontvangen.

U bent daarom altijd van harte welkom in Tiel.

VLOEREN SHOWROOM DRUK:

Telefoon wordt soms niet opgenomen:

drukte showroom

 

Houten vloeren, tafels showroom soms erg druk

Bel ons a.u.b. wat later terug (0344-640035) of stuur een mail: info@Fairwood.nl

 

Externe links Houten Vloer: