Tel:+31-(0)344-640035 - info@fairwood.nl - Whatsapp: 0621530945

Houten vloer en vloerverwarming


Kan mijn houten vloer op vloerverwarming ?

Uw houten vloer kan prima op vloerverwarming

Hout werkt door schommelingen in warmte en vocht.

Vloerverwarming: geleidelijke doorgifte van warmte + verspreide doorgifte van warmte. Juist ideaal voor hout dus.


Beheersen warmte en de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte maakt dat een parketvloer prima op vloerverwarming kan.


Samenwerkingsverband; "Parket en Vloerverwarming"

Waarom een samenwerkingsverband aangaande parket en vloerverwarming ?

Altijd veel onzekerheid over of een parketvloer wel op vloerverwarming kan worden gelegd.

Vaak spookverhalen over wat er allemaal mis zal kunnen gaan.

Spookverhalen die nergens op geschoold zijn.
Wij mensen moeten alleen een beetje meer oog hebben voor de natuur en onze gezondheid.


Fairwood heeft zich daarom aangesloten bij het samenwerkingsverband; Parket en vloerverwarming.

De belangrijkste leveranciers van vloerverwarmingsinstallaties, houten vloeren, parketlijmen en parketfwerking hebben een uniform beleid afgesproken.


Wat heeft u aan deze samenwerking ?

 • Eenduidige adviezen waar alle belangrijke spelers achter staan.

 • Niet meer elkaar de schuld kunnen geven na problemen.

 • Zekerheid dat u de best mogelijke technische keuze maakt.

 • Kwalitatief goede begeleiding


www.vloerverwarmingenparket.nl


Vraag de gratis brochure bij ons aan:

brochure vloerverwarming

Wat moeten we samen doen ?

Als iedereen beseft dat het een natuurproduct is in een onnatuurlijke omgeving,
komt het helemaal goed.

Het mooie van vloerverwarming is:

 • Warmte wordt verdeeld afgegeven over de gehele oppervlakte vloer

 • Bij bodemverwarming worden sowieso stabiele temperaturen aangehouden. (ideaal voor hout dus)


Wie moet zich aan welke regels houden ?

bodemverwarming eiken parket

Regels t.a.v. hout

 • Vochtpercentage van het hout bij het leggen moet bij een lamelplanken tussen 9-11% zijn. Bij tapis/bourgogne tussen de 8-10% houtvochtigheid.

 • Geen vocht/droogte gevoelige houtsoorten gebruiken. Vraag aan Fairwood welke houtsoorten geschikt zijn.

 • Omdat hout geen snelle doorgever is van warmte wordt aangeraden tot een maximale dikte van 16 mm. te gaan. RC waarde Eiken lamelplank 16 mm.=0.104

 • Lamelplanken moeten een stabiele onderlaag hebben. Grote voorkeur daarom voor berken-multiplex onderlaag.

 • Maximale breedte van de plank bij tapis/bourgogne=140 mm. Maximale breedte van de plank bij meerlaags eiken lamelplank ca. 240 mm.

bodemverwarming eiken vloeren

Regels voor de bodemverwarming

 • De vloerverwarming moet van de nieuwste generatie zijn. (zie hieronder soorten grondverwarming)

 • Bodemverwarming moet voldoende diep liggen

 • De bodemverwarming moet zo ingesteld zijn dat de temperatuur slechts geleidelijk kan worden verhoogd / verlaagd.

 • Temperatuur in de leidingen mag niet hoger zijn dan 35 graden.

 • Opstookprotocol moet exact worden nageleefd.

vloerverwarming eiken vloeren parketlegger

Regels voor de parketlegger

 • Parketlegger moet zowel houtvocht- als dekvloer- vochtpercentage meten

 • Parketlegger moet zich ervan vergewissen dat opstookprotocol is gevolgd

 • Parketlegger moet controleren of de juiste lijm (verlijmde vloer) of de juiste ondervloer (zwevend gelegde vloer) aanwezig is.

 • Parketlegger moet de Fidbox in zo nauw mogelijke uitsparing in de planken frezen en bij oplevering samen met de klant de Fidbox activeren.

 • Parketlegger moet kijken of de temperatuurinstelling van de grondverwarming in orde is.

vloerverwarming eiken vloeren

Regels voor de bewoner

 • De bodemverwarming moet van de nieuwste generatie zijn. (zie hieronder soorten vloerverwarming)

 • Bodemverwarming moet voldoende diep liggen

 • De verwarming in de vloer moet zo ingesteld zijn dat de temperatuur slechts geleidelijk kan worden verhoogd / verlaagd.

 • Temperatuur in de leidingen mag niet hoger zijn dan 35 graden.

 • Opstookprotocol moet exact worden nageleefd.

Welke soorten vloerverwarming zijn er ?


soorten vloerverwarming

Kunnen alle soorten vloerverwarming onder een houten vloer ?

natte conventionele grondverwarming

Natte conventionele bodemverwarming


De buizen liggen op de betonvloer en zijn afgedekt door een afwerkvloer (meestal zand/cement of anydriet). De afwerkvloer is minimaal 5 cm dik. De leidingen liggen derhalve minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak. Dit wordt vaak toegepast bij betonnenen nieuwbouwvloeren. De isolatie is op of onder de constructievloer aangebracht.

droogbouwsysteem vloer verwarming

Droogbouwsysteem met waterleidingen


Op de bestaande bouwvloer (cement of hout) worden voorbewerkte isolatieplaten aangebracht. Hierin worden de leidingen verwerkt. De verwarmingsbuizen worden vervolgens geegaliseerd met een dunne afwerkvloer. De leidingen liggen hierdoor direct onder de afwerklaag.

ingefreesd droogbouw systeem

Ingefreesde droogbouwsystemen


In de bestaande afwerkvloer (cement, anydriet of Fermacell) of in een afwerkplaat worden sleuven gefreesd. Hierin worden de waterleidingen aangebracht. De leidingen worden dicht gezet met een reparatiemortel, egaline of een ander vulmiddel. De leidingen liggen hierdoor direct onder de afwerklaag.

electrisch bodemsysteem

Electrische grondverwarming


Deze zwakstroom bodemverwarming kent een aantal varianten en wordt meestal aangebracht als droogbouwsysteem. Deze soort bodemverwarming wordt vaak toegepast in kleine niet permanent verwarmde ruimtes zoals badkamers, studeerkamers of serres. Electrische grondverwarming kan gecombineerd worden met een parketvloer als gebruik wordt gemaakt van een speciaal ontwikkelde samrt thermostaat in combinatie met in de vloer verwerkte sensoren.

infrarood systeem

Infrarood vloer verwarming


Infrarood bodemverwarming verwarmt de ruimte door stalingswarmte. Infrarood grondverwarming is alleen geschikt om onder zwevend gelegde vloeren toe te passen.

Welke vloersoorten geschikt voor "Floorheating"


soorten vloerverwarming

De meest geschikte vloersoorten bij "Floorheating"

bourgogne tapis op bodemverwarming

Bourgogne/Tapis


Tapis stroken, zijn plankjes van ca. 6.3 mm. dikte en een breedte tot 120 mm. We spreken van bourgogne bij een dikte van ca. 9 mm. en breedtes van 100-140 mm. Bourgogne / Tapis plankjes worden vol gelijmd en vernageld op een vooraf aangebrachte eiken mozaiek vloer. Vooral ingezet bij strakke visgraat houten vloeren zonder vellingkant op bodemverwarming. De afwerking wordt pas na het leggen op de parketvloer gezet, omdat de parketlegger de vloer nog verschillende malen vult en schuurt.

infrarood systeem

Lamelplanken


Lamelplanken met vellingkant met een dikte van 10 mm. tot 16 mm. worden rechstreeks op de dekvloer met grondverwarming gelijmd. De breedte van de planken mogen tot wel 140 mm. oplopen. De warmteweerstandswaarde (RC-waarde) van een eikenlamelplank is geschikt voor op vloerverwarming te worden gelijmd. Ook kunnen de planken zwevend worden gelegd op bodemverwarming, echter wel op een onderfolie die geschikt is gemaakt voor parket op bodemverwarming. Kortom volverlijmen geeft de laagste weerstand en zwevend leggen kan alleen met speciale onderfolies.

Rc-waarde houten vloer; warmte weerstand waarde
Hoe lang duurt het om de kamer te verwarmen per vloersoort en houtsoort ?


rc waarde houten vloer

Parket heeft invloed op de warmte die de houten bodemerwarming kan afgeven.

Deze weerstand noemt men warmteweerstandwaarde of Rc waarde.


Hout is niet een heel goede doorgever van warmte, maar geeft wel alle warmte door.

Een lage weerstand geeft een kortere opwarmtijd aan en een hogere weerstand geeft een langere opwarmtijd aan.


Als de vloer eenmaal opgewarmd is, maakt de weerstand niet meer uit. Immers hout geeft alle warmte gewoon door. Het is en blijft daarom een tijd-aspect en geen warmte-verlies aspect.


Elke houtsoort heeft andere eigenschappen en daarom ook een andere Rc waarde. Ook de legwijze en de opbouw van de vloer hebben invloed. Hoe dikker de vloer, hoe hoger de weerstand waarde.


In de regel wordt geadviseerd bij een vloerverwarming als hoofdverwarming een Rc waarde van lager dan 0,13. Bij grondverwarming als bijverwarming wordt 0,18 gehanteerd.


We willen echter nogmaals beklemtonen dat het hier gaat over een tijd-verlies en niet om een warmte-verlies. Juist bij bodemverwarming zullen de warmteschommelingen beperkt worden gehouden en zal er daarom minder sprake zijn van tijd-verlies. De vloer blijft immers grotendeels opgewarmd de hele tijd.Welke nieuwe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben ?

nieuwe ontwikkelingen warmtepomp en vloerkoeling

Zijn de nieuwe ontwikkelingen nu gunstig of ongunstig ?

warmtepomp en parketvloer

Warmtepomp


Verwarming op basis van een warmtepomp is een ideale combinatie met een houten vloer. Door de relatief lage aanvoertermperatuur van het water, worden er meer leidingen gebruikt in de vloer. Dit betekent een grotere spreiding van de warmte, hetgeen betekent minder riscio's van werking van de planken. De temperatuur van de vloer blijft immers nog meer constant. Zoals we reeds hebben beschreven werkt hout door schommelingen in warmte en vocht. Vanzelfsprekend kunnen daarom alle hier genoemde houtsoorten en vloersoorten daarom prima bij bodemverwarming aangestuurd door een warmtepomp. De ideale combinatie daarom om uw woning en  parketvloer op een duurzame  manier te verwarmen

infrarood systeem

Vloerkoeling


Vloerkoeling is eigenlijk het tegenovergestelde vam vloerverwarmning. De leidingen worden gevuld met relatief koud water. Het water heeft een minimum van 18 graden. Hierdoor wordt de vloerconstructie gekoeld. Gedurende warme periodes wordt de betonvloer of vloerconstructie hierdoor gekoeld. De ruimte voelt hierdoor behaagelijk aan. Systemen met een minimum van 15 graden watertemperatuur zijn echter niet geschikt voor parketvloeren. Er kan dan immers condensvorming optreden. Wanneer er daarom sprake is van condensbewaking kunnen alle genoemde houtsoorten en vloersoorten prima bij vloerkoeling. Vraag dit altijd na bij de installateur.

Het kernbegrip; Relatieve luchtvochtigheid

luchtvochtigheid controleren

Een gezond klimaat is goed voor u en voor de vloer

Welk effect heeft de relatieve luchtvochtigheid ?

Voor hout en dus ook voor een parketvloer hou je de relaieve luchtvochtigheid het beste tussen de 50-65 %.


Een te lage relatieve luchtvochtigheid ontstaat meestal tijdens de wintermaanden.

Door het warmstoken van de woning stook je als het ware het vocht uit de lucht.

Er ontstaat droogte in huis. Je merkt dit doordat je een droge mond of ogen krijgt.

Zo kunnen contactlenzen gaan irriteren en je krijgt meer problemen met je longen.


relatieve luchtvochtigheid tussen 50-65%

Waarom is relatieve luchtvochtigheid belangrijk voor mijn houten vloer ?


Het hout van de parketvloer wordt bij de productie van de vloer teruggedroogd naar 7-9 %.

Bij de levering kan dit nog iets oplopen omdat het hout bij opslag en transport ook wat vocht opneemt.

We houden daarom voor het leggen een houtvochtpercentage aan van 9% + of - 2%.


Kortom tussen de 7% en 11 % dus. Dan is het hout goed gedroogd en klaar om te leggen.

Deze waarden staan in relatie met een relatieve luchtvochtigheid van 50-65% en een gemiddelde temperatuur van ca. 20 graden.

Passend bij het Nederlandse klimaat.Wanneer de relatieve luchtvochtigheid te hoog of te laag is zal het parket reageren door te gaan uitzetten of krimpen.

Bij langdurige droogte kunnen er zelfs scheuren en naden ontstaan in het hout.


werking van parketvloeren
Werking houten vloeren


Zorg daarom altijd voor een zo constant mogelijke temperatuur en luchtvochtigheid.

Zo als reeds vermeld het beste ronde de 20 graden met een relatieve luchtvochtigheid van 50-65%.

Dit is het beste voor je houten vloer, de andere houten meubelen, voor de verf op de muur en natuurlijk voor je eigen gezondheid.Wat kan ik zelf doen om de houten vloer mooi te houden ?

meten is weten en voorkomen is beter dan genezen

Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen

Je wilt dat de parketvloer netjes en gesloten blijft liggen.


Tijdens de zomermaanden en herfst is dit meestal geen probleem.

De relatieve luchtvochtigheid is dan boven de 50% en de temperatuur boven de 20 graden.


Tijdens het stookseizoen zijn er twee belangrijke veranderingen.

 • De warmte komt van onderaf door het hout naar boven (grondverwarming)

 • de luchtvochtigheid daalt door het buitenklimaat (vooral bij vorst))


Beide factoren zorgen voor extra uitdroging met als gevolg dat er krimpnaadjes in de vloer zichtbaar kunnen worden.


Het hout mag niet warmer worden dan 25-26 graden en de luchtvochtigheid niet lager dan ca. 50%.


Hoe houden we controle op de vloer, de verwarming en de relatieve luchtvochtigheid ?

Hulpmiddelen om de relaltieve luchtvochtigheid op peil te houden

Bovenstaande hulpmiddelen helpen u met de houten vloer, relatieve luchtvochtigheid en vloerverwarming in de ruimte.


Daarom hebben wij een aparte pagina gemaakt per hulpmiddel.
Klik op de afbeeliding om toegang te krijgen tot meer informatie over het gevraagde hulpmiddelWilt u meer informatie van Fairwood ?


Wij sturen u gratis informatie toe


gratis brochures vloeren en tafels


Stel uw vraag aan FairwoodStel uw vraag of vraag een vloer of tafel aan.

Hier kunt u uw vraag stellen of een vloer of tafel aanvragen. Wij zullen zowel uw vraag als aanvraag zo snel mogelijk beantwoorden. In ieder geval binnen 2 werkdagen.

Houten vloer, eiken visgraatvloer, eiken tafel op social media

Wij nodigen u uit om ook op onze social media te kijken en/of een bericht achter te laten.

src="Site/javascript/theme-init.js" type="text/javascript">